1 februari : we mogen weer repeteren !

Zingen mogen we altijd, maar voor het “samen” zingen was het toch even wachten tot de omstandigheden het toelieten. Op dinsdag 1 februari was het dan zover : het Ruusbroeckoor herstartte de repetities, met strenge regels, nl. mondmasker verplicht en afstand houden. We repeteren voorlopig ook nog steeds in de Sint-Clemenskerk, die meer ruimte biedt dan ons lokaal in het G.C. Felix Sohie. Meerdere koorleden verkozen nog even te wachten om fysiek aanwezig te zijn, maar het bestuur zorgt ervoor dat iedereen “bijblijft”.

Op deze eerste repetitie mochten we onze nieuwe dirigent verwelkomen : Lucien Met de Ancxt. Hij neemt het dirigeerstokje over van Markus Ennsthaller, die slechts van september tot november kon blijven. Markus kreeg een voltijdse job aangeboden in de muziekschool en moest dus afscheid nemen.

Het koor bereidt op dit ogenblik de opluistering van de “Paasmis” voor. En Lucien zorgde alvast ook voor nieuwe leuke liedjes.