« Iedereen Felix »

Op zaterdag, 2 maart organiseert het G.C. Felix Sohie  de “Dag van de verenigingen”.   (info op : https://www.felixsohie.be/iedereen-felix)

Het Ruusbroeckoor neemt deel aan deze activiteit.  We zijn aanwezig in ons lokaal (Muziekatelier ‘t Lindeke) vanaf 10u om wat uitleg te geven over onze vereniging, want we willen mensen graag warm maken om in ons koor te komen zingen. “Zingen” geeft ons een goed gevoel, “samen zingen” brengt ons dichter bij elkaar.  De stemmen steunen elkaar, vullen elkaar aan. En dirigent Alexandros Kavvadas leert ons hoe het allemaal netjes in elkaar past en hoe mooi, universieel en tijdloos koormuziek, profaan én religieus, wel is. 

Wil je graag eens meezingen, dan verwachten we je om 13u om deel te nemen aan een « open repetitie ». Geen kennis van notenleer? We helpen je in de groep. Doen !

Kom je gewoon even luisteren ? Tijdens de open repetitie van 13u tot 15u staat de deur open.

Samen met Nero’s Muzikanten houden we ook een korte zangstonde om 11u, 13u en 14u.

Iedereen is welkom.

De Druivenmis

Op 17 september luisterde het Ruusbroeckoor de “Druivenmis” op. Onder leiding van Alexandros Kavvadas brachten we o.a. de “Missa de Uvis”, gecomponeerd door voormalig dirigent Johan Sluys en opgedragen aan het koor. Alexandros nam de leiding van het koor over na de Paasmis. Het was voor de koorleden weer even wennen aan een nieuwe dirigent, maar de professionele inzet van Alexandros zorgde voor een nieuwe impuls en gekende liederen klinken plots anders. Het werd voor ons een mooie “Druivenmis”. We danken ook Annemie Moens die ons reeds meer dan 20 jaar op een uiterst professionele manier begeleid.

Vincent verlaat ons na Pasen

Vincent Horsten, onze jonge koorleider, verlaat ons na Pasen. Hij heeft een aanbieding gekregen bij “Brussels Philharmonic Orchestra”, jeugdorkest. Deze nieuwe activiteit laat hem niet meer voldoende tijd om ook het Ruusbroeckoor te dirigeren.

We zijn enorm blij voor Vincent, maar zullen hem erg missen.

Dit vertrek stelt ons weer voor de uitdaging om een nieuwe dirigent(e) te zoeken. We hopen snel iemand te vinden zodat we kunnen blijven verder zingen.

Vincent Horsten, student orkestdirectie

Koordirigent Vincent Horsten is student orkestdirectie aan het Lemmensinstituut. Op woensdag, 21 december dirigeerde hij studenten van het “Luca School of arts” in een uitvoering van de “Symphonie no. 4” van Gustav Mahler.

We gingen luisteren. Even meegenieten ? Kijk dan naar het kleine filmpje.

Een nieuwe start

Koorleider Lucien Met den Ancxt verliet ons na de mis van Allerheiligen. De zoektocht naar een nieuwe dirigent was niet evident. Maar sedert 10 november staat een nieuw jong talent voor het koor : Vincent Horsten. We gaan dus met veel enthousiasme verder !!

We herstarten de repetities

Met een weekje vertraging herstarten we op dinsdag 6 september 2022 de repetities. Wij hebben het aanvangsuur dit jaar iets vervroegd. Wij starten de repetities nu om 19.45u en stoppen om 21.45 u.

Tot december verhuizen we ook naar zaal “Molenberg”, boven de bibliotheek.

Onze enthousiaste dirigent Lucien Met den Ancxt verwacht alle zangers voor een nieuw koorjaar met gevarieerd repertorium : veel nieuwe liederen, profaan en religieus, van klassiek tot hedendaags.

G.C. Felix Sohie , 12 juni 2022

Afscheid van dirigent Johan Sluys !

In september 2003 startte het Ruusbroeckoor met een nieuwe dirigent, Johan Sluys.  Niettegenstaande hij het dirigeerstokje overnam van Fernande Van de Spiegle (die zelf Veerle Pauly opvolgde), hadden veel koorleden in hun hoofd nog geen afscheid genomen van Fons de Haas.  Het was dus best een uitdaging.

Maar het verliep allemaal vlot en 2004 werd al dadelijk een rijk gevuld jaar. Naast de opluistering van de diverse kerkelijke feestdagen in de Sint-Clemenskerk verleende het koor zijn medewerking aan het totaalspektakel “De zeven sleutels”, ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Sint-Clemensschool, zongen we de “Druivenmis” en een “Kerstmis” in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.

In juni 2020 zou het koor op uitstap gaan naar Hongarije om er te zingen met een Hongaars koor, waar ook 2 van onze leden in gezongen hebben.  Maar Corona gooide roet in het eten. Het concert “Rhythm&Choir” in het G.C. Felix Sohie op 17 maart 2019 (in samenwerking met Percussion on Stage) is dus het laatste concert-optreden van het Ruusbroeckoor o.l.v. Johan Sluys.

Op 19 mei gingen we samen nog op uitstap naar Brugge waar we in het concertgebouw een kleine zangstonde hielden. Verder konden we in 2019 ook samen nog traditiegetrouw de hoogmissen van Pasen, Pinksteren, Alleheiligen en Kerstmis opluisteren.  En ook de Druivenmis stond dat jaar nog op het programma. 

En toen werd het corona-stil……

Johan was dirigent van het Ruusbroeckoor,  maar hij is in de eerste plaats componist. De gedwongen corona-pauze heeft hem de gelegenheid gegeven zich meer te wijden aan het componeren en hij heeft dan ook besloten om het dirigeerstokje door te geven.

Johan, we danken je voor al wat we met jou als dirigent konden realiseren : alle mooie missen die we zongen (o.a. de zelfgecomponeerde « Missa de Uvis »), alle leuke concerten met muziek van de Renaissance tot eigentijdse liederen van o.a. Queen (Bohemain Rapsody).  We leerden Pools, Hongaars en Russisch.  We zongen jouw hedendaagse composities: « Mei » op tekst van H. Gorter en « Nachtelijke Optocht » op tekst van P. Van Ostajen.  Andere koren konden dit veel beter dan wij, maar je durfde het aan om dit ook met ons te doen.  Je had enorm veel geduld…   Het applaus dat we kregen na een optreden, was dus in de eerste plaats voor jou bedoeld. 

Op dinsdag 19 april bedankte het Ruusbroeckoor Johan Sluys voor 17 jaar “samenzingen”

Dankwoord van voorzitter Herman Devyver :

Hoe doe je dat, afscheid nemen van jou Johan als koordirigent na zovele fantastische jaren van samenwerking?

Stil staan bij momenten die ik nooit zal vergeten. Neem nu toen we gezongen hebben  in de kamermuziekzaal van het Concertgebouw Brugge of  een kerstviering opluisterden in de Sint-Michiel en Sint-Goedele , het Mozartconcert en zo vele andere gelegenheden hier in Hoeilaart.

Paasmis 17 april 2022

Jawel, o.l.v. Lucien hebben we een geslaagde Paasviering opgeluisterd in de Sint-Clemenskerk in Hoeilaart. 

Na de gedwongen corona-pauze kwam het koor langzaam weer tot leven. Lucien Met den Ancxt, onze nieuwe koorleider startte met een beperkte bezetting en de eerste repetities waren wat aarzelend. Maar langzaamaan groeide het vertrouwen. De opluistering van de Paasmis was voor ons, zangers, een ware verademing.

Dank aan het parochieteam omdat we deze traditie, het opluisteren van de hoogmissen, mogen hervatten.

Dank ook aan onze vertrouwde pianiste, Annemie Moens, die zorgde voor de mooie begeleiding.

En tenslotte “Proficiat” en bedankt Lucien !