Het Ruusbroeckoor rolt de rode loper uit voor zijn dirigent-componist Johan Sluys

Op zondag 4 maart trokken een 15-tal leden van het Ruusbroeckoor naar de Engelenburcht in Tildonk. Daar vond de tweede uitvoering plaats van “WARnings”. Deze tweede uitvoering was mogelijk dank zij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en gedeputeerde Tie Roefs deed de inleiding. De eerste voorstelling vond plaats in de Sint-Pieterskerk (Rink) te Sint- Pieters-Leeuw, op zaterdag 18 november en ook daar waren heel wat koorleden aanwezig.
“WARnings” is een project dat alle composities van Johan Sluys bundelt, die te maken hebben met oorlog. De teksten van deze composities zijn van Paul Van Ostaijen, Catullus, Aldo De Martelaere, Peter Theunynck (die zijn gedichten persoonlijk inleidde) en Johan Sluys zelf. Uitvoerders waren het Aquarius-koor o.l.v. Marc M. De Smet, Katsura Sluys-Mizumoto (piano), Dimitri Dumon en Mathias Ghesquière en Melvin Matteï (percussie). Tijdens het concert werden beelden geprojecteerd (o.a. van het IFF museum) door videasten Toon Van den Brempt en Dries Verheyen.
“WARnings” heeft een diepe indruk nagelaten op alle aanwezigen. Het Ruusbroeckoor wilde dit ook graag aan Johan laten weten en besloot om bij de eerstvolgende repetitie de rode loper voor hem uit te rollen en hem in de bloemetjes te zetten.

Johan Sluys is sinds 2003 dirigent van Het Ruusbroeckoor van Hoeilaart. De naam “Sluys” klinkt velen waarschijnlijk bekend in de oren. Johan is nl. de zoon van de kathedraalorganist Jozef ridder Sluys. Maar de muzikale carrière van Johan richt zich meer tot het componeren van hedendaagse klassieke muziek.
Johan studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en behaalde daar een Eerste Prijs piano en kamermuziek en een diploma “Meester in de muziek”, richting schriftuur. Later behaalde hij aan het Koninlijk Conservatorium van Bergen het diploma compositie bij Cl. Ledoux . Om zich in de koormuziek te bekwamen volgde hij koordirectie aan het Lemmensinstituut bij E. Van Nevel. Verder volgde hij nog een cursus orkestleiding bij D. Gazon.

Johan Sluys is pas in 2000 beginnen componeren, maar ondertussen behaalden zijn composities reeds verschillende prijzen : Prijs voor Compositie van de Provincie Vlaams-Brabant (2002), selectie van het verplicht werk voor strijkers van de Axion Classics (2004), selectie voor de ISCM World Music Day te Zagreb (2005), en in 2016 de driejaarlijkse Jef Van Hoof Prijs.

We laten nu graag Johan zelf aan het woord over het project “WARnings” :

Met WARnings wilde ik door het samengaan van muziek, beeld en tekst de toehoorder emotioneel in de schoenen van een soldaat zetten.

Een gedeelte van de tijd gaat het over W.O.I: ik heb ook een compositie gemaakt met de titel In Flanders Fields. Speciaal voor WARnings schreef ik 5 koorliederen op tekst van Peter Theunynck, wiens grootvader nog zelf heeft meegevochten. De liederen gaan over het ronselen van tankbestuurders, het inzetten van chloorgas, over de grote ontbossing die in de streek van Ieper heeft plaats gevonden, over hoe verminkte soldaten terugkomen naar huis.

Maar ook hedendaagse oorlogs(wan)toestanden komen aan bod:
– het inzetten van kindsoldaten in de oorlog: Requiem for a child soldier,
– het gebruiken van religie voor oorlogsdoeleinden: In the beginning man created.
– Visueel is er verwijzing naar oorlog in de Oudheid tijdens Odi et Amo.
De mensheid en oorlog: zijn ze een onafscheidelijk paar?

Wie oor heeft voor hedendaagse klassieke muziek, kan het concert beluisteren op radio Klara op 3 april om 20u in “Klara Live”. Jammer genoeg kunnen de beelden niet op de radio…

Het Aquariuskoor o.l.v. Marc M. De Smet

Enkele medewerkers : Dries Verheyen, Toon Vanden Brempt, Johan Sluys, Tie Roefs (geduputeerde) en Marc Michael De Smet