jubileumjaar 2016

In 2016 vierde het Ruusbroeckoor zijn 40-jarig bestaan.  De feestelijkheden werden ingezet met een Jubileumconcert op zaterdag 5 maart 2016 in het G.C. Felix Sohie. De samenwerking met de harmonie “Nero’s Muzikanten” en deelname van solist Joris Bosman zorgden voor een zeer gevarieerd concert.  Per verkocht ticket stond het koor 1€ af aan “De stem van ons geheugen”, een project dat zingen met personen die lijden aan dementie, mogelijk maakt.

Klik hier voor een verslag van het concert .

Met de traditionele Ruusbroecviering op zondag 4 december vierde het koor zijn 40 jaar aanwezigheid in de Sint-Clemensparochie.  Het opluisteren van de hoogmissen zijn nog steeds een belangrijk deel van de activiteiten van het koor en het religieuze repertorium is dan ook zeer uitgebreid. Als slot bracht het koor enkele van de mooiste liederen.  Het koor werd bijgestaan door organiste Heather Charlton en sopraan Marie-Jo Bruyns.

Klik hier voor een verslag van de Ruusbroecviering