Rhythm & Choir : de laatste voorbereidingen

Er zit leven in onze laatste repetities voor de opvoering.  Op de koordag van zondag 3 maart kon het koor rekenen op het coach-talent van tenor Joris Bosman. Zijn enthousiasme en goede raad zijn waardevol voor de amateurzangers.   Ook begeleidster Annemie was present.  Het was een leuke en leerrijke dag.

Joris Bosman

Enthousiaste zangers

Johan, Annemie en sopraan Gizella

Donderdag 7 maart stond iedereen dan op het podium van de Theaterzaal voor een denderende repetitie met slagwerk.

Dimitri en Melvin