Ruusbroeckoor herstart

Ruusbroeckoor herstart  !!!
op dinsdag 7 sept 2021, van 20 – 22u in de St Clemenskerk te Hoeilaart.

Na ruim 1,5 jaar gaan we op dinsdag, 7 september 2021 terug van start met de repetities.  We kijken uit naar een blij weerzien van de vertrouwde koorleden en hopen ook nieuwe zangers te mogen begroeten.  We verwelkomen in ieder geval al een nieuwe dirigent : Markus Ennsthaller, een jonge, enthousiaste Oostenrijkse zanger/dirigent.  Johan Sluys geeft na bijna 20 jaar zijn dirgeerstokje door en voegt zich graag bij de bassen.

 

De eerste tijd repeteren we in de St Clemenskerk van Hoeilaart.  Ons vertrouwde lokaal is te klein om te voldoen aan alle Coronamaatregelen.  Het programma zal zich stapsgewijs ontplooien.  Ons eerste doel is samen gezond zingen, en dan hopen om de Kerstmisviering op te luisteren.

Bij deze speciale heropstart, volgt het Ruusbroeckoor de « Coronamaatregelen voor koren ».  Het koor is aangesloten bij het overkoepelend orgaan « Koor&Stem », dat al zijn leden (koren) op de hoogte houdt van de evolutie van deze maatregelen. De corona-coordinator van ons koor is voorzitter Herman Devyver (0487 48 29 32, devyver.loits@telenet.be)

Om de repetities corona-veilig te laten verlopen vragen we om volgende punten in acht te nemen :

  • Je komt niet naar de repetitie als jij of een gezinslid corona-gelinkte symptomen heeft
  • Volgens de nieuwe maatregelen is het dragen van een mondmasker niet verplicht tijdens het zingen. Ieder blijft op zijn plaats zitten met voldoende afstand tussen de koorleden.  Om je te verplaatsen is het mondmasker wel verplicht.
  • We hebben contactgegevens nodig van alle aanwezigen, dus iedereen kijkt de aanwezigheidslijst na (naam en telefoonnummer), nieuwe leden schrijven hun gegevens bij.
  • Je ondertekent de corona-gedragscode (zie document 2021 09 07 Nieuwe Gedragscode Corona Kooropstart ). Koorleden krijgen deze per mail en printen deze uit, nieuwe leden krijgen en ondertekenen een exemplaar aan de ingang.

Graag tot 7 september !!! Omdat er veel bijgebabbeld zal worden, kan je deze eerste repetitie al om 19.30u paraat zijn, buiten. We rekenen op de goede wil van iedereen om de gangbare coronamaatregelen te respecteren.

 

Herman, Greet, Saskia, Nick en Martine